Renunțare - Utilizarea fotografiilor și/sau a videoclipurilor partajate pe rețelele de socializare

Off

Ați partajat o fotografie, un videoclip sau alt conținut (denumit în continuare "Conținut de utilizator") pe rețelele de socializare. Renault Trucks dorește să utilizeze Conținutul utilizatorului în scopuri de comunicare și marketing (și în special pe site-urile noastre web).

Atunci când răspundeți invitației noastre de a partaja Conținutul utilizatorului cu hashtag-ul #YESRENAULTTRUCKS, sunteți de acord ca Renault Trucks să utilizeze Conținutul utilizatorului în conformitate cu condițiile menționate mai jos:

  • acordați Renault Trucks dreptul, de a reprezenta, reproduce, adapta și, mai general, de a distribui și utiliza Conținutul dumneavoastră de utilizator postat pe Instagram, Facebook, Twitter, precum și numele dumneavoastră de utilizator, ID-ul de socializare, imaginea de profil, legendele și informațiile de localizare pe care le-ați putut introduce în conținutul dumneavoastră ("Conținutul de utilizator")
  • Renault Trucks nu oferă nicio compensație pentru utilizarea Conținutului utilizatorului.
  • Renault Trucks are permisiunea de a utiliza Conținutul utilizatorului atât în format tipărit, cât și în format digital, inclusiv publicarea pe site-ul Renault Trucks sau în alte canale digitale.
  • În cazul în care postarea dvs. conține un angajament sau o mărturie în favoarea produselor și serviciilor noastre, recunoașteți, de asemenea, că este o expresie sinceră și reală a convingerii dvs. oneste, bazată pe utilizarea produselor Renault Trucks, și că ați făcut publică orice primire gratuită de produs sau stimulent în schimbul postării dvs.
  • Confirmați și recunoașteți că: (i) că sunteți proprietarul tuturor drepturilor atașate Conținutului utilizatorului și/sau că orice persoană care beneficiază de orice drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi ale personalității atașate Conținutului utilizatorului v-a autorizat să acordați drepturile menționate în prezentul document; că (ii) utilizarea de către Renault Trucks a Conținutului utilizatorului dumneavoastră nu va încălca nicio lege și nu va încălca niciun drept al terților. Renault Trucks are dreptul de a vă dezvălui identitatea oricărei terțe părți care pretinde că Conținutul utilizatorului încalcă drepturile sale; și că (iii) dețineți autorizațiile referitoare la drepturile de imagine ale persoanelor care apar în fotografii.
  • Renault Trucks are dreptul de a utiliza Conținutul utilizatorului timp de 5 ani. După această perioadă de timp, dreptul de utilizare va fi reînnoit prin acord tacit pentru 1 an. Orice parte poate denunța prezentul consimțământ. De la data retragerii consimțământului, Renault Trucks va înceta să mai utilizeze materialul de imagine pentru publicarea de noi documente. Este nevoie de un termen rezonabil din motive administrative pentru a retrage Conținutul utilizatorului din baza de date. Orice publicație de orice fel care conține Conținutul utilizatorului înainte de data retragerii va fi în continuare utilizată.

Această renunțare este guvernată de legea franceză și orice litigiu care apare va fi supus jurisdicției exclusive a Tribunalului din Lyon.

Denunțarea va fi adresată prin e-mail (contact_comj@renault-trucks.com) sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa actuală: Service Juridique, 99 Route de Lyon, Boîte TER A60 2 10, 69806 Saint Priest CEDEX, Franța.

Prin prezenta, aprobați faptul că ați fost informat, în conformitate cu regulamentul (legea din 6 ianuarie 1978 și GDPR), că dispuneți de un drept de acces și de un drept de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal comunicate către Renault Trucks. Exercitarea acestor drepturi se va face online sau prin poștă (- AB Volvo - Att : Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, - SE-405 08 Göteborg, Suedia).

 

Termenii acestei cesiuni de drepturi pot fi actualizați de Renault Trucks din când în când: vă rugăm să îi verificați de fiecare dată când Renault Trucks utilizează Conținutul utilizatorului dumneavoastră, înainte de a vă da acordul.

Prin prezenta, aprobați ca Renault Trucks să utilizeze fotografiile și/sau videoclipurile mele conform termenilor și condițiilor de mai sus și în scopurile menționate mai sus.