INFORMATII LEGALE

Off

INFORMATII LEGALE

DIRECTORUL PUBLICAŢIEI

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

 

Utilizarea site-ului www.renault-trucks.com se supune legislaţiei franceze.

Renault Trucks SASU a dezvoltat acest site internet în scop educativ, pentru informare personală şi comunicare. Puteţi parcurge site-ul după cum doriţi. Sunteţi autorizat(ă) să copiaţi datele furnizate pe Site numai în vederea utilizării personale şi necomerciale, sub rezerva respectării menţiunilor referitoare la drepturile de reproducere şi de proprietate intelectuală prezente pe site. În schimb, este interzisă distribuirea, modificarea, transmiterea, reutilizarea, readresarea sau utilizarea în scop public sau comercial a informaţiilor de pe Site, înţelegând prin aceasta text, imagini, animaţii sau bandă sonoră, fără acordul scris din partea Renault Trucks SASU. Accesarea Site-ului şi utilizarea acestuia se supun, de asemenea, următoarelor condiţii (“Condiţii generale”) şi respectării tuturor legilor aplicabile. Accesarea Site-ului şi parcurgerea acestuia implică acceptarea fără rezerve a Condiţiilor generale şi recunoaşterea prevalenţei acestora asupra oricărui alt acord care leagă utilizatorul şi Renault Trucks SASU..

CONDIŢII GENERALE

1/ Conţinuturile site-ului web, indiferent de natura acestora (în special fotografii, videoclipuri, logo-uri, imagini, etc.) sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală al căror proprietar este Renault Trucks şi pentru care Renault Trucks deţine o licenţă

2/ Renault Trucks SASU va face toate eforturile de a prezenta pe Site numai informaţii precise şi actualizate; cu toate acestea, Renault Trucks SASU nu oferă nicio garanţie în această privinţă şi nu va putea fi făcut responsabil de nicio eroare sau omisiune care ar afecta conţinutul Site-ului.

INFORMAŢIILE DE PE ACEST SITE INTERNET SUNT FURNIZATE CA ATARE. ELE AU CARACTER INDICATIV, NON-CONTRACTUAL ŞI NU POT FI ASIMILATE UNOR SFATURI.

Renault Trucks SASU îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau a corecta conţinutul informaţiilor de pe site-ul internet în orice moment şi fără preaviz, fără ca aceasta să poată angaja responsabilitatea Renault Trucks SASU, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi. Renault Trucks SASU nu poate garanta în niciun fel exhaustivitatea conţinutului informaţional şi îşi declină orice responsabilitate privind orice imprecizie, inexactitate, omisiune sau eroare de natură tipografică, precum şi pentru toate daunele rezultate din intruziunea frauduloasă a unui terţ, care ar antrena o modificare a informaţiilor puse la dispoziţie pe site.

ÎN NICIUN CAZ Renault Trucks SASU NU VA PUTEA FI ŢINUT RESPONSABIL FAŢĂ DE UN TERŢ PENTRU VREO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIFICĂ SAU CONSECUTIVĂ, DE ORICE NATURĂ AR FI EA, CARE AR REZULTA DIN UTILIZAREA ACESTUI SITE INTERNET SAU A ORICĂRUI ALT SITE INTERNET CARE SE POATE ACCESA PRIN LINK HIPERTEXT DE PE ACEST SITE INTERNET, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACEASTA, ORICE PREJUDICIU DE NATURĂ COMERCIALĂ SAU FINANCIARĂ ŞI ORICE PIERDERE DE PROGRAME SAU DE DATE DIN SISTEMUL DVS. DE GESTIONARE A INFORMAŢIILOR SAU DE ALTĂ NATURĂ, CHIAR DACĂ Renault Trucks SASU A FOST AVIZAT ÎN MOD EXPLICIT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Responsabilitatea Renault Trucks SASU nu va putea fi angajată, în niciun caz, pentru nicio utilizare frauduloasă sau contrară prezentelor condiţii şi care ar afecta orice drept al unui terţ..

Renault Trucks SASU nu oferă nicio garanţie sau reprezentare de orice natură ar fi ea privind orice alt site internet pe care l-aţi putea accesa de pe prezentul site. Aceste garanţii şi/sau reprezentări sunt furnizate exclusiv în scopuri de comoditate şi nu implică, în niciun caz, că Renault Trucks SASU aderă la sau acceptă o responsabilitate oarecare legată de conţinut sau de utilizarea celorlalte site-uri internet..

Informaţiile de pe acest site internet pot conţine referiri sau trimiteri la produse, servicii etc. ale Renault Trucks SASU care nu sunt prezente sau disponibile în ţara dvs. Exactitatea acestora nu poate fi garantată, prin urmare. Astfel de referiri nu implică faptul că Renault Trucks SASU are intenţia de a anunţa aceste produse, servicii etc. în ţara dvs. Pentru orice informaţii suplimentare privind produsele, serviciile, etc. disponibile sau pentru a face o comandă, contactaţi distribuitorul dvs. local..

3/ Orice comunicare sau informaţie transmisă de utilizator către Site, indiferent dacă se face prin poşta electronică sau prin alt mijloc, comunicare cuprinzând date, comentarii sau sugestii, va fi considerată ca neconfidenţială şi neacoperită de vreun drept de proprietate. Orice element transmis sau adresat va putea fi, prin urmare, utilizat de Renault Trucks SASU şi de entităţile sale afiliate, în orice scopuri, incluzând mai ales reproducerea, divulgarea, transmiterea, publicarea şi difuzarea. În plus, Renault Trucks SASU va putea utiliza liber orice idee, concept, know-how sau cunoştinţă tehnică inclusă în comunicările emise către Site de către un utilizator şi aceasta în toate scopurile, incluzând mai ales dezvoltarea, fabricarea şi comercializarea de produse care utilizează informaţia respectivă.

4/ Imaginile cu persoane sau locuri reproduse pe Site sunt fie proprietatea Renault Trucks SASU, fie sunt utilizate cu acordul companiei. Utilizarea acestor imagini de către utilizator sau de către o altă persoană este interzisă sub rezerva unei stipulări contrare exprese conţinute în Condiţiile generale sau în textul de pe Site. Orice utilizare neautorizată a acestor imagini este susceptibilă de a constitui o încălcare a legislaţiei şi a reglementărilor aplicabile dreptului de autor, mărcilor comerciale, protejării vieţii private, publicităţii şi comunicării.

5/ Mărcile comerciale, logo-urile şi semnele distinctive (denumite împreună “Mărcile”) prezentate pe acest Site sunt Mărci înregistrate sau nu, care aparţin Renault Trucks şi unor altor persoane. Nicio menţiune conţinută pe acest Site nu va putea fi interpretată ca transmitere, indiferent de formă, a unei licenţe sau a unui drept oarecare de a utiliza una sau mai multe Mărci fără autorizarea scrisă a Proprietarului (lor) său (i). Orice utilizare a Mărcilor sau a oricărei alte informaţii prezentate pe Site, neautorizată în mod explicit de prezentele Condiţii generale, este strict interzisă. Renault Trucks SASU previne că va urmări respectarea drepturilor sale de proprietate intelectuală prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie, inclusiv pe cale judiciară.

Renault Trucks SASU nu a verificat toate site-urile internet legate de acest Site şi nu va putea fi ţinut responsabil pentru conţinutul acestora. Accesul utilizatorului la paginile exterioare ale acestui Site sau la orice alt site se face exclusiv pe proprie răspundere.

6/ Renault Trucks SASU îşi rezervă dreptul de a modifica şi a actualiza în orice moment prezentele Condiţii generale. Aceste modificări şi actualizări se impun utilizatorului care trebuie, în consecinţă, să consulte cu regularitate această rubrică pentru a verifica Condiţiile generale în vigoare la momentul respectiv.

CREDITE

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting