Ne vedem pe 8 iulie 2021 la orele 14:00 și 20:00 a descoperi evoluția gamelor noastre de autocamioane T, C și K
Urmăriți-ne pe: tckevolution.renault-trucks.com

Stiri


 

20.09.2018

URBAN LAB 2 ÎȘI ATINGE OBIECTIVELE CU ECONOMII DE COMBUSTIBIL DE 12,8%

După opt luni de dezvoltare și șapte luni de testare a vehiculului său Urban Lab 2, Renault Trucks a înregistrat o reducere 12,8% a consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 în zone urbane și peri-urbane, comparativ cu un vehicul standard. Acest rezultat a fost obținut prin optimizarea aerodinamicii, a lanțului cinematic, a anvelopelor și a comunicațiilor vehicul-infrastructură.

Reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale vehiculelor sale rămâne o preocupare de bază pentru Renault Trucks. Proiectul cooperativ EDIT (Efficient Distribution Truck) a fost lansat în 2016, implicând Renault Trucks și șase alți parteneri, și anume Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA din Lyon (LamCoS) și IFSTTAR (LICIT). Obiectivul proiectului a fost obținerea unei reduceri a consumului de combustibil de 13%, în utilizare urbană și regională, pentru camioane sub temperatură controlată.

Proiectul a produs acest vehicul-laborator. Urban Lab 2, după șapte luni de teste și 4.500 km parcurși pe drumurile publice sau pe bancul de rulare, și-a atins obiectivele inițiale. Urban Lab 2 consumă cu 12,8% mai puțin combustibil decât Renault Trucks D Wide (vehiculul de referință), totalizând o reducere de 3,5 litri de combustibil și de 9 kg de CO2 per 100 kilometri.

Ciclu de testare și metode de măsurare

Pentru a concepe un ciclu de testare care să fie statistic reprezentativ pentru utilizarea în distribuția sub temperatură controlată, inginerii de la Renault Trucks au folosit o bază de date conținând peste 8.000 km de măsurători. Acest ciclu pe drumurile publice constă din 12 km în mediu urban, 50 km pe drumuri regionale și 57 km pe autostradă.

Înaintea acestor probei, atât Urban Lab 2, cât și vehiculul de referință au fost testate pe bancul de rulare și a fost realizat un raport de performanță detaliat, în ceea ce privește lanțurile cinematice ale vehiculelor, pentru a se asigura că vehiculele utilizate pentru acest proiect sunt reprezentative.

 

Au fost realizate testări pe drumuri publice, pe bancul de rulare (unde condițiile de drum și de temperatură sunt simulate, controlate și reproductibile), precum și utilizând software de simulare pentru a corela măsurătorile. Alături de acestea, au fost realizate teste cu un vehicul de referință cu lanț cinematic și caracteristici geometrice similare cu cele ale vehiculului-laborator (D Wide 19 t și 280 CP, echipat cu o caroserie frigorifică Lamberet). Fiecare dintre tehnologiile dezvoltate în cadrul acestui proiect a fost evaluată separat.

Evaluarea îmbunătățirilor aerodinamice

În colaborare cu Lamberet, Renault Trucks a lucrat la aerodinamica atât a camionului, cât și a caroseriei frigorifice.
Pentru a îmbunătăți fluxul de aer, au fost montate vaporizatoare la nivelul acoperișului caroseriei, în timp ce unitatea frigorifică a fost instalată la nivelul ampatamentului vehiculului. Au fost adăugate elemente aerodinamice, printre care se numără spoilere posterioare și deflectoare laterale retractabile, din material textil, proiectate în colaborare de către Renault Trucks și Lamberet. Au fost montate, de asemenea, trepte de acces, paravane pentru roți cu rezistență redusă la frecarea cu fluxul de aer, un deflector de acoperiș, spoiler și deflectoare laterale pentru cabină. În fine, un sistem cu camere de luat vederi a înlocuit clasicele oglinzi retrovizoare laterale.

Îmbunătățirile rezultate din elementele aerodinamice au fost măsurate pe secțiunea de autostradă a ciclului de testare. Aceste măsurători au fost înregistrate dimineața devreme, pentru a evita orice perturbație cauzată de vânt, a cărui viteză a fost înregistrată în trei puncte separate, pentru a se asigura că, pentru Urban Lab 2 și pentru vehiculul de referință, condițiile meteo au fost identice. Protocolul de testare a fost repetat de șapte ori, pentru a se asigura de validitatea rezultatelor.

Rezultatele obținute au fost corelate utilizând strategii de simulare, pentru a măsura economiile pe parcursul întregului ciclu. Au fost luate în considerare, în timpul simulărilor, diferențele de tară și de consum de electricitate dintre cele două vehicule.

Rezultatele acestor teste au confirmat că optimizarea aerodinamicității reprezintă unul dintre instrumentele cheie pentru reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale vehiculelor de distribuție, în special în utilizarea în medii peri-urbane.

Integrarea sistemului micro-hibrid

Pe Urban Lab 2, a fost testată o combinație între micro-hibrid și tehnologia Stop & Start, dezvoltată în colaborare cu Valeo.

Au fost testate mai multe strategii de operare a sistemului micro-hibrid, pentru a maximiza energia recuperată atât în timpul frânării, cât și al depășirilor. În plus, a fost dedicat un efort considerabil strategiilor de stop / start ale motorului, pentru a reduce timpul și a minimiza vibrațiile.

Au fost realizate, pe bancul rulant, trei tipuri de teste de consum pentru sistemul micro-hibrid:

-           fără sistem micro-hibrid, în configurație standard;

-           cu sistem micro-hibrid, fără sistem Stop & Start;

-           cu sisteme micro-hibrid și Stop & Start.

Sistemele Stop & Start și micro-hibrid confirmă reduceri semnificative ale consumului de combustibil, în special în mediu urban.

Conectivitate vehicul-infrastructură

Urban Lab 2 este echipat cu un sistem de navigație dezvoltat de către BeNomad, alături de un sistem de comunicare cu semafoarele. Această conectivitate cu infrastructura permite vehiculului Urban Lab 2 să primească infirmații de la semafoare și să calculeze dacă este mai eficient să accelereze sau să frâneze.

Pentru a stabili impactul acestei tehnologii asupra consumului de combustibil, au fost realizate măsurători întâi pe segmentele urbane are ciclului de testare, pentru a caracteriza traficul curent și funcționarea semafoarelor. O serie de simulări a luat în considerare diferite condiții de trafic și au fost necesari timpi de pornire eșalonați, pentru a obține statistici demne de încredere.

Apoi, au fost efectuate teste pe un circuit închis, urmate de teste în condiții reale de operare, pe drumurile publice din Bordeaux. Acestea din urmă au confirmat acuratețea algoritmului care controlează vehiculul, în faza de decelerare, pentru a optimiza consumul de combustibil.

Această tehnologie de asistență a șoferului oferă îmbunătățiri semnificative nu numai în consumul de combustibil și la nivelul emisiilor de CO2, ci și în ceea ce privește confortul șoferului.

Reducerea rezistenței la rulare a anvelopelor
Urban Lab 2 este echipat cu un prototip de anvelope Michelin, dezvoltat pentru a reduce rezistența la rulare, fără un impact negativ asupra altor criterii de performanță, cum ar fi siguranța, aderența sau longevitatea.

Au fost înregistrate măsurători de performanță a anvelopelor pe secțiunile de autostradă și de drumuri regionale ale ciclului de testare. Au fost realizate trei secvențe de testare cu vehiculul de referință și cu cel de demonstrații, pentru a măsura creșterea în temperatură și presiune la nivelul fiecărei anvelope.

Pe această bază, un model de simulare, special dezvoltat de către Michelin, măsoară dezvoltările în rezistența la rulare pe parcursul întregului ciclu. Acest lucru permite măsurarea cu mai mare acuratețe a diferențelor în consumul de combustibil, comparativ cu metoda standard, de utilizare a unui coeficient optim fix de rezistență la rulare (valoarea ISO).

Proiectul EDIT a confirmat relevanța tehnologiilor utilizate pentru atingerea obiectivului stabilit în privința consumului de combustibil. Vehiculul laborator ajută Renault Trucks să înțeleagă mai bine mecanismele fizice care conduc la această reducere și să dezvolte soluțiile tehnice pentru produsele sale viitoare, în special pentru îndeplinirea standardelor viitoare în ceea ce privește emisiile de CO2.

Deși Urban Lab 2 nu a fost proiectat să fie comercializat în forma actuală, cele mai eficiente tehnologii în termenii performanței pot fi integrate la nivelul vehiculelor de serie.